IMG_7920

Ik ben Iris Stam – van den Hoorn en ben in 2009 cum laude afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heb ik in diverse instellingen gewerkt, zoals het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden, een eerstelijns ergotherapiepraktijk en adviesbureau en heb ik waargenomen in inmiddels drie verschillende verpleeginstellingen. Tevens ben ik werkzaam geweest als indicatiesteller binnen de Wmo en zorgverzekeringswet. Dit maakt dat ik een brede ervaring heb opgebouwd op het gebied van behandelen en adviseren en heb ik kennis van voorzieningen en wet- en regelgeving. Vanuit mijn praktijk ErgoWelzijn behandel ik volwassenen (vanaf 16 jaar) en ouderen met uiteenlopende ziektebeelden. Ik ben aangesloten bij ParkinsonNet. Momenteel werk ik naast mijn praktijk als zzp’er bij Medinello, een multidisciplinair chronisch pijnteam in Haarlem.

Specialisaties:

Naast de reguliere ergotherapievraagstukken heb ik mij gespecialiseerd in:

  • Energieverdeling (bijv. via de Activiteitenweger)
  • Ziekte van Parkinson
  • Chronische pijn en vermoeidheid
  • CRPS
  • Multitrauma (orthopedie)
  • Sensorische informatieverwerking volgens het ASITT protocol (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment)

Ergotherapie Nederland   ParkinsonNet   Kwaliteitsregister Paramedici