Eind november 2016 heeft Iris Stam de PRPP Assessment scholing met succes afgerond.

Wat is het PRPP-systeem?

Het PRPP-systeem is een gestandaardiseerd en ecologisch valide ergotherapeutisch instrument om problemen in de informatieverwerking (op het gebied van cognitie) te benoemen, verklaren en te behandelen.
De ergotherapeut observeert enkele dagelijkse handelingen en analyseert sterke en zwakke processen van informatieverwerking (= assessment).
Behandeling (interventie) richt zich op het optimaal gebruiken van cognitieve strategieën, met als doel taakbeheersing.

PRPP staat voor P: Perceive (= waarnemen), R: Recall (= herinneren), P: Plan (= plannen), P: Perform (= uitvoeren)

Kijk voor meer informatie op www.prpp.nl

Over Iris

Ik ben Iris Stam – van den Hoorn en ben in 2009 cum laude afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heb ik in diverse instellingen gewerkt, zoals het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden, een eerstelijns ergotherapiepraktijk en adviesbureau en heb ik waargenomen in inmiddels drie verschillende verpleeginstellingen. Tevens ben ik werkzaam geweest als indicatiesteller binnen de Wmo en zorgverzekeringswet. Dit maakt dat ik een brede ervaring heb opgebouwd op het gebied van behandelen en adviseren en heb ik kennis van voorzieningen en wet- en regelgeving. Ook volg ik diverse nascholingen. Vanuit mijn ergotherapiepraktijk ErgoWelzijn behandel ik volwassenen (vanaf 16 jaar) en ouderen met uiteenlopende ziektebeelden, ik behandel veelal aan huis.