Iris Stam heeft de ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment) cursus met succes afgerond. Zij behandelt nu ook cliënten met problemen in de sensorische informatieverwerking.

Sensorische Integratie (SI) is het vermogen om informatie vanuit de omgeving en vanuit het eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende informatie met elkaar te verbinden, zodat er op de juiste manier gereageerd kan worden. De informatie wordt opgenomen via de verschillende zintuigen (spiergevoel, evenwicht, tastzin, ogen, oren).

Mensen met een Whiplash Asociated Disorder (WAD), CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) of met ander hersenletsel of ziektebeelden kunnen te maken krijgen met:

  • duizeligheid
  • misselijkheid
  • overgevoeligheid voor licht en/of geluid of andere zintuiglijke prikkels
  • concentratieproblemen
  • onhandigheid in bewegen en evenwichtsstoornissen

foto duizelig

Klik hier om meer te lezen over de behandeling van problemen in de sensorische informatieverwerking via ErgoWelzijn.

 

 

Over Iris

Ik ben Iris Stam – van den Hoorn en ben in 2009 cum laude afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heb ik in diverse instellingen gewerkt, zoals het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden, een eerstelijns ergotherapiepraktijk en adviesbureau en heb ik waargenomen in inmiddels drie verschillende verpleeginstellingen. Tevens ben ik werkzaam geweest als indicatiesteller binnen de Wmo en zorgverzekeringswet. Dit maakt dat ik een brede ervaring heb opgebouwd op het gebied van behandelen en adviseren en heb ik kennis van voorzieningen en wet- en regelgeving. Ook volg ik diverse nascholingen. Vanuit mijn ergotherapiepraktijk ErgoWelzijn behandel ik volwassenen (vanaf 16 jaar) en ouderen met uiteenlopende ziektebeelden, ik behandel veelal aan huis.