Sensorische Integratie

Sensorische Integratie (SI) is het vermogen om informatie vanuit de omgeving en vanuit het eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende informatie met elkaar te verbinden, zodat er op de juiste manier gereageerd kan worden. De informatie wordt opgenomen via de verschillende zintuigen (spiergevoel, evenwicht, tastzin, ogen, oren).

Voor wie?

Mensen met een Whiplash Asociated Disorder (WAD), CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder) of met ander hersenletsel of ziektebeelden kunnen te maken krijgen met:

  • duizeligheid
  • misselijkheid
  • overgevoeligheid voor licht en/of geluid of andere zintuiglijke prikkels
  • concentratieproblemen
  • onhandigheid in bewegen en evenwichtsstoornissen

De behandeling

Middels een SI-intake wordt bekeken welke zintuigen over- of onderregistreren en waardoor de problemen in het dagelijks handelen ontstaan. U krijgt uitleg over het proces van zintuiglijke informatieverwerking en hoe u hierop invloed kunt uitoefenen om de problemen te verminderen. Er wordt gewerkt met het ASITT protocol. U leert compensatiestrategieën toepassen, u leert dempingstechnieken toe te passen om overprikkeling af te laten nemen en u krijgt gewenningsoefeningen om prikkels weer als normaal te kunnen registreren. Hierdoor krijgt u weer de regie terug over uw dagelijks handelen en activiteiten.

Praktijkvoorbeeld

Mevrouw Guyt is 45 jaar, werkzaam op een kinderdagverblijf. Mevr. heeft haar hoofd gestoten tegen de hoek van een kast na een val. Sindsdien zit zij in de ziektewet omdat zij moeite heeft met het verdragen van het gegil van de kinderen op het werk en omdat zij soms zo duizelig wordt dat er niks meer uit haar handen komt. Ook is zij erg moe.

Mevr. Guyt wordt aangemeld voor ergotherapie voor opbouw van haar werk. Er wordt onderzocht wat er is veranderd in de zintuiglijke informatieverwerking en zij krijgt hier uitleg over. Mevr. krijgt dempingstechnieken aangeleerd zodat de duizeligheidsklachten weer afzakken en zij krijgt gewenningsoefeningen om ervoor te zorgen dat zij niet of nauwelijks meer duizelig wordt en dat zij het geluid van de kinderen op het werk beter kan verdragen. Ook wordt er gekeken naar compensatiestrategieën, zoals het gebruik van oordopjes, dragen van zware schoenen, in rustige stappen van een stoel afkomen en de radio uit te laten tijdens het koken of een oudergesprek.

Wanneer mevr. Guyt de prikkels beter verdraagt en minder moe is, wordt er gekeken naar hoe zij haar werk kan opbouwen.