ErgoWelzijn heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Basisverzekering

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar ook telefonisch contact, e-mail contact of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd. Sommige verzekeraars vergoeden meer uren in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht of kijk (en klik) op Zorgwijzer.nl voor een overzicht van extra vergoeding uit de aanvullende verzekering per zorgverzekeraar. De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien deze nog niet is verbruikt.

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

U kunt altijd een afspraak maken met ErgoWelzijn. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig. De DTE-screening die na aanmelding moet worden uitgevoerd duurt 15 minuten en wordt in mindering gebracht op de 10 uur die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Indien u een verwijzing heeft van een arts kan de behandeling direct starten.

Zelf financieren

Het is ook mogelijk zelf de behandeling te financieren. Het tarief voor paramedische behandeling in 2020 ligt op € 17,00 per kwartier. Screening DTE is € 17,00 voor één kwartier. Toeslag per huisbezoek is € 27,00. Het ergotherapie behandeltraject is vrijgesteld van BTW. In het contract met uw zorgverzekeraar kunnen andere bedragen zijn afgesproken.