Aanmelding ergotherapie (aan huis) bij ErgoWelzijn

U kunt via diverse manieren zich aanmelden bij ErgoWelzijn voor behandeling:

 1. U kunt telefonisch contact opnemen met ErgoWelzijn via 06 – 401 63 785, zo kunt u gelijk om informatie vragen en een afspraak maken.
 2. U kunt een mail sturen naar iris@ergowelzijn.nl waarna contact met u wordt opgenomen via telefoon of mail om informatie te geven en/of een afspraak te maken.
 3. U kunt het contactformulier op de website invullen en hierna wordt contact met u opgenomen via telefoon of mail om informatie te geven en/of een afspraak te maken.
 4. U kunt een verwijsformulier (welke is ondertekend door een arts) opsturen naar bovenstaand adres waarna er contact met u wordt opgenomen. De arts kan zijn eigen format gebruiken of het format welke u op de website van ErgoWelzijn onder het kopje downloads kunt vinden.
 5. U kunt het aanmeldingsformulier Directe Toegang Ergotherapie (DTE) (zonder tussenkomst van een arts) opsturen naar bovenstaand adres waarna er contact met u wordt opgenomen. Het aanmeldingsformulier kunt u op de website onder het kopje downloads vinden.
 6. Natuurlijk kunt u de ergotherapeut ook aanspreken wanneer u haar ziet op bijv. het praktijkadres, zie onderaan deze pagina genoteerd.

Verwijzing nodig of Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

Aanmelden kan zonder verwijzing van een arts. Vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig. Dit wordt Directe Toegang Ergotherapie (DTE) genoemd. Eventueel kunt u voor aanmelding het ‘aanmeldingsformulier Directe Toegang Ergotherapie (DTE)’ invullen en vooraf opsturen naar ErgoWelzijn, echter is dit niet noodzakelijk. U kunt direct contact opnemen met ErgoWelzijn om een afspraak te plannen. ErgoWelzijn is genoodzaakt een DTE-screening af te nemen als u zich aanmeldt zonder verwijzing van een arts. Deze screening duurt 15 minuten en wordt in mindering gebracht op de 10 uur die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Zo nodig kan uw ergotherapeut alsnog om een verwijzing van uw arts vragen.

De ergotherapie behandeling

De ergotherapie behandeling wordt vooral gegeven op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. U kunt ook op het praktijkadres een afspraak maken. De ergotherapeut start met het bespreken van uw problemen. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op uw wensen. De ergotherapeut bespreekt met u wat u belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de activiteit waarin het probleem naar voren komt, om te bekijken wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen, overlegt de ergotherapeut soms met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers. Vervolgens maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en uw vraag. Hierbij worden doelen opgesteld en bepaalt hoe deze doelen bereikt kunnen worden.

De ergotherapeut bedenkt samen met u oplossingen, oefeningen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig. De ergotherapeut ondersteunt bij de aanschaf of aanvraag van deze hulpmiddelen of aanpassingen.

Na afloop van de behandelperiode vindt een evaluatiemoment plaats. Ten slotte wordt er een eindrapportage opgesteld welke naar de huisarts en/of verwijzer wordt verstuurd. Ook zal u worden gevraagd om, vrijblijvend en in uw eigen tijd, een vragenlijst in te vullen voor klanttevredenheidsonderzoek. U krijgt online een link toegestuurd via Qualizorg. De vragenlijst is anoniem.

© Bovenstaande informatie is deels afkomstig van de website van Ergotherapie Nederland.

Kort op een rijtje:

 • Verwijzing arts/ DTE
 • Eventuele screening (behorende bij DTE)
 • Intake
 • Samen een plan van aanpak opstellen
 • Observatie
 • Oplossingen uitproberen
 • Eindrapportage en afsluiten behandeling
 • Indien gewenst invullen vragenlijst voor klanttevredenheidsonderzoek